Tiroid Kanserleri

Detaylı Bilgi

Primer Hiperparatiroidi

Detaylı Bilgi

İzsiz Ağız İçi Tiroidektomi

Detaylı Bilgi

Makaleler Tümünü Görüntüle

Diferansiye Tiroit Kanserlerinde Boyun Diseksiyonlarında Standartlar ve Tanımlar

Diferansiye tiroit kanserleri (DTC)’ni oluşturan folikül epitel hücrelerinden kaynaklanan papiller ve foliküler tiroit kanserleri tiroit kanserler..

Sekonder Hiperparatiroidi

Paratiroid bezlerinin böbrek yetmezliği, D vitamini eksikliği gibi durumlarda  kan kalsiyum düzeyini normal sınırlar içinde tutabilmek için uyarı..

Feokromositoma

Adrenal bezin medullasındaki kromofin hücrelerden kaynaklanan tümörlerdir. Adrenal dışı paraganglionlardaki kromofin hücrelerden kaynaklanan tümörlere..

Tersiyer Hiperparatiroidi

Sekonder hiperparatiroidiye neden olan böbrek yetmezliği gibi durumlarda uyarı ile paratiroid bezleri büyümekte ve bu uyarıcı etki ortadan kalktıktan ..

Cushing Sendromu

Uzun bir süre fazla glukokortikoide (kortizol) maruz kalma ile gelişen klinik tablodur. Cushing sendromu başlıca ekzojen (dışarıdan alınan kortizole b..

Kalsiyum Metabolizması

Erişkinlerde insan vücudunda yaklaşık 1000 gr (1 kg) kalsiyum bulunmaktadır. Vücutta bulanan kalsiyumun %99’u kemiklerde depolanmış şekilde bulunurken..

Primer Hiperaldosteronizm (Conn Sendromu)

İlk olarak 1955 yılında Dr. Jerome Conn tarafından tanımlanmış olup Conn Sendromu olarak da bilinmektedir. Geçmişte hipertansiyonlu hastaların % 1’ind..

Rastlantısal Saptanan Adrenal Kitleler

Günümüzde bilgisayarlı tomografi (BT) ve manyetik rezonans görüntülemenin (MR) yaygın kullanılması ile adrenal bezlerde ortalama % 5 arasında rastlant..

Adrenokortikal Kanser

Nadir görülen, agresiv bir tümör tipidir. En sık 40’lı, 50’li yaşlarda ortaya çıkmaktadır. Genelde tek başına ortaya çıkan (sporadik) bir tümör olması..

Diğer Tümörlerin Adrenal Metastazları

Diğer organ tümörleri adrenal bezere sık metastaz yapmaktadır. Otopsi serilerinde diğer organ tümörlerinin yaklaşık % 30’unun adrenal beze metastaz ya..

E-Bülten’ e kayıt olarak en yeni haberler, duyurular ve güncellemelerden ilk siz haberdar olabilirsiniz...