Diğer Tümörlerin Adrenal Metastazları

Diğer Tümörlerin Adrenal Metastazları

Diğer organ tümörleri adrenal bezere sık metastaz yapmaktadır. Otopsi serilerinde diğer organ tümörlerinin yaklaşık % 30’unun adrenal beze metastaz yaptığı saptanmıştır. Adrenal beze en sık akciğer, meme, pankreas, melanom ve böbrek tümörleri metastaz yapmaktadır. Başka bir kanseri olan hastalarda adrenal kitle saptandığında, kitlenin metastaz veya selim bir adrenal kitle olup olmadığının ayrımının yapılması gerekir. 

Radyolojik Çalışmalar

Bilgisayarlı tomografi (BT) ve manyetik rezonans görüntüleme (MG) özellikleri metastatik hastalık için genellikle spesifik değildir. PET veya PET-CT metastatik lezyonu ayırmada daha duyarlı bir yöntemdir. Net ayrım yapılamadığında, kitle hormon salgılamıyorsa BT altında iğne biyopsisi yapılarak ayırım yapılmaya çalışılır.

Tedavi

Bir tümörün sadece adrenal beze tek metastazı söz konusu ile cerrahi olarak çıkarılması tercih edilir. Başka yerlerde de aynı zamanda metastaz varsa sistemik kemoterapi uygulanmalıdır.

E-Bülten’ e kayıt olarak en yeni haberler, duyurular ve güncellemelerden ilk siz haberdar olabilirsiniz...