Diferansiye Tiroit Kanserlerinde Boyun Diseksiyonlarında Standartlar ve Tanımlar

Diferansiye Tiroit Kanserlerinde Boyun Diseksiyonlarında Standartlar ve Tanımlar

Diferansiye tiroit kanserleri (DTC)’ni oluşturan folikül epitel hücrelerinden kaynaklanan papiller ve foliküler tiroit kanserleri tiroit kanserlerinin %95’den fazlasını kapsar.

DTC’de özellikle papiller tiroit kanserinde boyun lenf düğümü metastazı sıktır. DTC’de lenf düğümü diseksiyonunun yaşam ve rekürrens üzerine olumlu katkıda bulunabilmesi için sadece metastatik lenf düğümlerinin çıkarılması (berry picking) yeterli olmamakta, boyunda sistematik lenfatik diseksiyon yapılması gerekmektedir.

Günümüzde geniş ka- bul gören ve yaygın olarak kulllanılan tanımlama ve lenf düğümü gruplamasına göre lateral boyun derin lenf düğümleri 5 bölgeye ayrılmaktadır. Bazı grupların biyolojik açıdan birbirinden bağımsız bölgelere sahip olması temeline dayanılarak, I, II ve V. gruplar A ve B olarak alt gruplara ayrılmıştır. Santral bölge lenf düğümleri ise VI ve VII. bölge lenf düğümlerini içermekte ve bunlar prelaringeal, pretrakeal, sağ ve sol paratrakeal lenf düğümü grubundan oluşmaktadır.

Boyun diseksiyonlarının tanımlanmasında radikal boyun diseksiyonu (RBD) standart temel girişim olarak kabul edilmektedir. Bu yöntemde boyunda bir tarafta grup I-V arası tüm lenf düğümü bölgeleri, ipsilateral spinal aksesuar sinir, internal juguler ven ve sternokleidomastoid kas çıkarılmaktadır. RBD’de rutin çıkarılan non-lenfatik yapılardan bir veya birden fazlasının korunması modifiye radikal boyun diseksiyonu, RBD’de rutin çıkarılan lenf gruplarından bir veya birden fazlasının korunması ise seçici boyun diseksiyonu (SBD), radikal boyun diseksiyonunda rutin çıkarılan yapılara ek olarak lenf düğümü grubu ve/veya non-lenfatik yapıların çıkarılması genişletilmiş RBD olarak adlandılır. DTC’de genelde bir veya birden fazla bölgeyi içeren SBD’ler uygulanmaktadır. Prelaringeal, pretrakeal ile birlikte bir taraf paratrakeal bölge lenf düğümü gruplarının çıkarılması tek taraflı, her iki taraf paratrakeal bölge lenf düğümü gruplarının, diğer bir deyişle santral grupta (grup VI ve VII) yer alan dört lenf grubunun da çıkarılması bilateral santral diseksiyon (CBD) olarak tanımlanmaktadır. Yani bilateral CBD bölge VI ve VII’nin çıkarıldığı SBD’dir. DTC’de CBD proflaktik ve terapötik olarak, lateral boyun diseksiyonu, lateral boyun bölgesinde klinik metastaz (N1b) varlığında terapötik olarak uygulanmaktadır.

Santral ve lateral boyunda yapılacak SBD’lerin genişliği konusunda tartışmalar devam etmektedir. Santral diseksiyon en az tek taraflı olarak yapılmalıdır. Lateral boyunda ise grup I-V’ten en az bir bölgenin çıkarıldığı değişik kombinasyonda SBD’ler uygulanabilmektedir. DTC’de santral ve lateral bölgede SBD geniş- liğini belirleyen temel değişkenler, komplikasyon oranları ile yapılan işlemin etkinliği, prognoz ve rekürens üzerindeki etkileridir.

Makalenin Tamamını Okumak İçin Tıklayınız

 

E-Bülten’ e kayıt olarak en yeni haberler, duyurular ve güncellemelerden ilk siz haberdar olabilirsiniz...