Adrenokortikal Kanser

Adrenokortikal Kanser

Adrenokortikal Kanser Nedir?

Nadir görülen, agresiv bir tümör tipidir. En sık 40’lı, 50’li yaşlarda ortaya çıkmaktadır. Genelde tek başına ortaya çıkan (sporadik) bir tümör olmasına rağmen, bazı ailesel tümör sendromlarının bir parçası olarak da ortaya çıkabilir. Tümörlerin yaklaşık yarısı hormon salgılayan tümörlerdir. Salgıladıkları hormona bağlı olarak yukarıda bahsedilen hastalıklara sebep olurlar. Hormon salgılayanların yarıdan fazlası kortizol salgılarlar ve Cushing sendromuna neden olurlar. % 10-20’si seks hormonu üretirler. Az bir kısmı ise aldosteron üretir. % 10 kadarı da birden fazla hormon üretmektedir.

Görüntüleme Yöntemleri

Bilgisayarlı tomografi (BT) ve manyetik rezonans görüntüleme (MR) kullanılır. Kitlenin büyüklüğü kitlenin malign olarak değerlendirilmesinde yardım eden en önemli kriterdir. BT ve MR’da şüpheli bulguları olan hastalarda PET ek bilgi sağlayan yöntemdir.

Tedavi

Adrenokortikal kanserin tedavisinde hastanın yaşam süresini belirleyen en önemli faktör tümörün cerrahi olarak sağlam doku sınırı ile çıkarılmasıdır. Ameliyet öncesi  adrenokortikal kanser düşünülen hastalarda açık cerrahi tercih edilmelidir. Günümüzde laparoskopik cerrahideki gelişmelere rağmen, açık cerrahi girişimle tümörün tam olarak çıkarılma olasılığı laparoskopik cerrahiden halen daha yüksektir. Buna ek olarak bu tümöre bir miktar etkisi olabilecek kemotrapötik ilaçlar da kullanılmaktadır.

E-Bülten’ e kayıt olarak en yeni haberler, duyurular ve güncellemelerden ilk siz haberdar olabilirsiniz...