Primer Hiperaldosteronizm (Conn Sendromu)

Primer Hiperaldosteronizm (Conn Sendromu)

Primer Hiperaldosteronizm Nedir?

İlk olarak 1955 yılında Dr. Jerome Conn tarafından tanımlanmış olup Conn Sendromu olarak da bilinmektedir. Geçmişte hipertansiyonlu hastaların % 1’inde altta yatan sebep hiperaldosteronizm olduğu bildirilmesine rağmen, son zamanlarda plazma aldosteron renin aktivitesi oranı ile tarama yapıldığında bu oranın % 8-15’lere kadar çıkabileceği bildirilmektedir. Primer hiprealdosteronizm herhangi bir uyarıcı sebep olmadan adrenal bezin otonom (kendiliğinden) olarak aldosteron hormonu salgılanması sonucu gelişen tablodur. Fazla aldosteron salgısı ile böbrekten rennin salgısı baskılanır. Serum sodyum düzeyi yükselir, potasyum değeri düşer. Bununla birlikte hiperaldosteronizmli hastaların ancak üçte birinde potasyum değeri düşük bulunmakatadır. Hastaların üçte ikisinde potasyum değeri normal olup, tek bulgu tedaviye dirençli hipertansiyondur.

Primer hiperaldosteronizmli hastaların üçte biri aldoseteron salgılayan adrenal adenomdam, yaklaşık üçte ikisi ise bilateral (iki taraflı) adrenal hiperplaziye bağlıdır. Bu ikisinin ayrımı tedavi açısından önemlidir. Çünkü adrenal adenomun tedavisi cerrahiyken, bilateral adrenal hiperplazinin tedavisi cerrahi olmayıp, ilaç tedavisidir. Nadiren primer hiperaldosteronizm primer unilateral (tek taraflı) adrenal hiperplaziye, aldoseteron salgılayan adrenokortikal kansere ve familyal (ailesel) hiperaldosteronizme bağlı gelişebilir.

Klinik Bulgular

En sık 30-60 yaş arasında tanı koyulur. Genelde ilaçla iyi kontrol edilemeyen hipertansiyon görülür. Hastalarda baş ağrısı, kas krampları, kas güçsüzlüğü, polidipsi (çok su içme), poliüri (çok idrara çıkma) daha az sıklıkla görülebilen klinik bulgulardır. 

Tedavi

Tek taraflı adrenal adenomlarda tedavi adrenal bezin çıkarılmasıdır (adrenalektomi). İki taraflı adrenal hiperplazide tedavi ilaç tedavisidir.

E-Bülten’ e kayıt olarak en yeni haberler, duyurular ve güncellemelerden ilk siz haberdar olabilirsiniz...