Kongre ve Toplantı Konuşmaları

Kongre ve Toplantı Konuşmaları

Kongre ve Toplantı Konuşmaları

 

 1. Uludağ M.  Devamlı vagal monitörizasyonun üstünlüğü varmı? Tiroidektomi ve Ses Sempozyumu, Okan Üniversitesi, İstanbul, 2018.
 2. Uludağ M.  Diferansiye tiroid kanserlerinde diseksiyonunun genişliği. Diferansiye Tiroid Kanseri Tedavisinde Son Tartışmalar, Antalya, 2018.
 3. Uludağ M. Panel: Olgularla Diferansiye Tiroid Kanserlerinde Postoperatif Tedavi ve Takip Yöntemi (Panel Başkanı: Uludağ M, Yılmaz N. Panelistler: Tunca F, Altunbaş H, Boz, A, Görar S, Turan Mİ, Ocak GA, Çalış H). Diferansiye Tiroid Kanseri Tedavisinde Son Tartışmalar, Antalya, 2018.
 4. Uludağ M, Tunca F. Canlı ameliyat yayını moderatörlüğü. Koç Üniversitesi Tıp Fakültesi İnovatif Tiroid Cerrahisi Günleri, İstanbul, 2018.
 5. Uludağ M. Sürekli vagus monitörizasyonu ve monitörizasyonun tiroidektomiye katkısı. Endokrin Cerrahisi Derneği Muğla Tiroid Okulu, Muğla, 2018.
 6. Uludağ M. Aralıklı reküren laryngeal sinir monitörizasyonunda standart teknik yaklaşımlar. Endokrin Cerrahisi Derneği Muğla Tiroid Okulu, Muğla, 2018.
 7. Uludağ M.  Panel: Tiroid nodülüne yaklaşım ve cerrahi kararı. (Panel Başkanı: Hacıyanlı M, Panelistler: Uludağ M, Tunca F, Nazlı O, Polat M, Çınar N, Akbaba G).  Endokrin Cerrahisi Derneği Muğla Tiroid Okulu, Muğla, 2018.
 8. Uludağ M. Boyun diseksiyonunda tanımlar. Diferansiye Tiroid Kanserinde Boyun Diseksiyonunun Standardizasyonu Sempozyumu, İstanbul, 2018.
 9. Uludağ M.  Sinir monitörizasyonunun  tiroid kanseri cerrahisine katkıları. Tiroid Kanser Zirvesi, İstanbul, 2018.
 10. Uludağ M. İntraoperatif sinir koruma yöntemleri (Tiroid ameliyatlarında cerrahi komplikasyonları önlemenin inraoperatif ipuçları). 21. Ulusal Cerrahi Kongresi, Antalya, 2018.
 11. Uludağ M. Tiroidektominin cerrahi ilkeleri. Skandalakis Cerrahi Anatomi ve Embriyoloji Kursu. Bölüm 1: Tiroid ve Boyun bilimsel kurul üyeliği, İzmir, 2018.
 12. Uludağ M. Süperior laringeal sinirin eksternal dalının monitörizasyonunda teknik yaklaşımlar. Endokrin Cerrahisi Derneği Adana Tiroid Okulu, Adana, 2018.
 13. PANEL: Tiroid nodülüne yaklaşım ve cerrahi kararı. (Panel Başkanı: İşgör A. Panelistler: Uludağ M, Drmircan O, Hacıyanlı M, Sakman G, Sert M, Makay Ö, Karateke F, Teksöz S, Dalcı K). Endokrin Cerrahisi Derneği Adana Tiroid Okulu, Adana, 2018.
 14. Uldağ M, Dalcı K (Ameliyat ekibi), Hacıyanlı M (moderatör). Canlı tiroidektomi ameliyatı. Endokrin Cerrahisi Derneği Adana Tiroid Okulu, Adana, 2018.
 15. Uludağ M. Vestibüler yolla endoskopik tiroidektomide sinir monitörizasyonu. Vestibüler Yaklaşımla Transoral Endoskopik Tiroidektomi: İstanbul Sempozyumu, İstanbul, 2017
 16. Uludağ M. Sinir monitörizasyonunun tiroidektomiye katkıları. Tiroid Cerrahisinde İntraoperatif Sinir Monitörizasyonu Kursu: Standardizasyon, Problem Çözümü ve Kliniğe Katkısı, Kocaeli, 2017.
 17. Uludağ M. Sinir monitörizasyonunun tiroidektomiye katkısı. Endokrin Cerraisi Derneği Trabzon Tiroid Okulu, Trabzon, 2017.
 18. Uludağ M. İntraoperatif sinir monitörizasyonunun tiroidektomiye katkısı. Tiroid Nodüllerinde ve Tiroidektomide Güncel Durum: Uşak Sempozyumu, Uşak, 2017.
 19. Panel: Tiroid nodüllerine klinik yaklaşım. Panel başkanı: Karahan Ö. Panelistler: İşgör A, Giles Şenyürek Y, İçöz G, Hacıyanlı M, Uludağ M, Tunca F). Tiroid Nodüllerinde ve Tiroidektomide Güncel Durum: Uşak Sempozyumu, Uşak, 2017.
 20. Panel: Tiroidektomide komplikasyonları azaltma stratejileri. Panel başkanı: Duran C. Panelistler: İşgör A, Giles Şenyürek Y, İçöz G, Hacıyanlı M, Uludağ M, Tunca F). Tiroid Nodüllerinde ve Tiroidektomide Güncel Durum: Uşak Sempozyumu, Uşak, 2017.
 21. Uludağ M. Sinir monitörizasyonunun tiroidektomiye katkıları. Tiroid Cerrahisinde İntraoperatif Sinir Monitörizasyonu Kursu: Standardizasyon ve Kliniğe Katkısı, Tekirdağ, 2017.
 22. Uludağ M. Sinir monitörizasyonunda sinyal kaybında teknik sorun yönetimi. Tiroid Cerrahisinde İntraoperatif Sinir Monitörizasyonu Kursu: Standardizasyon ve Kliniğe Katkısı, Tekirdağ, 2017.
 23. Panel: Olgularla tiroidektomide intraoperatif sinir monitörizasyonunun ameliyat stratejisine etkisi. Panel Başkanı: Giles Şenyürek Y. Panelistler: İşgör A, Uludağ M, Tunca F, Sezer A. Tiroid Cerrahisinde İntraoperatif Sinir Monitörizasyonu Kursu: Standardizasyon ve Kliniğe Katkısı, Tekirdağ, 2017.
 24. Panel: Tiroid Nodüllerinde Güncel yaklaşım ve Tedavi. Panel Başkanı: Küçüktülü U. Panelistler: Giles Şenyürek Y, Uludağ M, Tunca F. Endokrin Cerraisi Derneği Trabzon Tiroid Okulu, Trabzon, 2017.
 25. Uludağ M. Tiroid cerrahisinde intraoperatif sinir monitörizasyonunun temel prensipleri ve standart uygulama. Endokrin Cerrahisi Derneği Mersin Tiroid Okulu. Mersin Tiroid Okulu, 2017.
 26. Panel:  Son klavuzlar eşliğinde tiroid nodüllerine yaklaşım. Panel başkanı: Hacıyanlı M Panelistler: Uludağ M, Özbaş S, Akça T, Makay Ö, Dağ A. Endokrin Cerrahisi Derneği Mersin Tiroid Okulu. Mersin Tıp Fakültesi, Mersin, 2017.
 27. Panel: Güvenli tiroidektomi ve tiroidektomide komplikasyonlari önleme stratejileri (Panel). Panel Başkanı: Özer Makay, Panelistler: Yusuf Yağmur, Fatih Tunca, Sadullah Girgin, Mehmet Uludağ. Endokrin Cerrahisi Derneği Diyarbakır Tiroid Okulu. Sağlık Bilimleri Üniversitesi Diyarbakır Gazi Yaşargil Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Diyarbakır, 8 Temmuz 2017.
 28. Uludağ M. Tiroid cerrahisinde intraoperatif sinir monitörizasyonunun temel prensipleri ve standart uygulama. Endokrin Cerrahisi Derneği Diyarbakır Tiroid Okulu. Sağlık Bilimleri Üniversitesi Diyarbakır Gazi Yaşargil Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Diyarbakır, 8 Temmuz 2017.
 29. Uludağ M. İntraoperatif sinir monitörizasyonunun prensipleri  8. Ulıusal Endokrin Cerrahi Kongresi, Antalya, 2017.
 30. Uludağ M. Süperior laringeal sinirin eksternal dalının monitörizasyonunda temel prensipler. İntraoperatif Nöromonitörizasyon Kursu. 8. Ulıusal Endokrin Cerrahi Kongresi, Antalya, 2017.
 31. Güvenli tiroidektomi için preoperatif ve intraoperatif stratejiler (Panel): Panel Başkanı: Gökhan İçöz, Panelistler: Adnan İşgör, Ali Uzunköy, Mehmet Uludağ, Özer Makay. Endokrin Cerrahisi Derneği Urfa Tiroid Okulu. Harran Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi , Urfa, 6 Mayıs 2017.
 32. Uludağ M (ameliyat ekibi). Canlı tiroid ameliyatı. Endokrin Cerrahisi Derneği Şanlıurfa Tiroid Okulu. Harran Üniversitesi Tıp Fakültesi, Şanlıurfa, 2017.
 33. Uludağ M.  İntraoperatidf Sinir Monitörizasyonıunun tiroidektomiye katkıları. Tiroid Cerrahisinde İntraoperatidf Sinir Monitörizasyonıunda Standardizasyon ve Problem Çözümü Kursu.  Bahçehir Üniversitesi Tıp Fakültesi Göztepe Kampüsü, İstanbul, 2017.
 34. Uludağ M.  Süperior Laringeal sinirin eksternal dalının monitörizasyonunda teknik yaklaşımlar. Tiroid Cerrahisinde İntraoperatidf Sinir Monitörizasyonıunda Standardizasyon ve Problem Çözümü Kursu.  Bahçehir Üniversitesi Tıp Fakültesi Göztepe Kampüsü, İstanbul, 2017.
 35. Uludağ M. Tiroidektomide intraoperatif sinir monitörizasyonu. 4. Adana Diferasiye Tiroid Kanseri Toplantısı, Adana, 2016.
 36. Uludağ M, Tezelman S (Oturum başkanı). 1. Oturum: Tiroid Kanserinde Tanı, Tedavi, takip, Cerrahi Komplikasyonlar. Tiroid Cerrahisi Sempozyumu. Koç Üniversitesi Hastanesi, İstanbul, 2016.
 37. Uludağ M. Sekonder hiperparatiroidi. Ne zaman/nasıl cerrahi? 15. Medikal- Cerrahi Endokrinoloji Mezuniyet Sonrası Eğitim Kursu, Antalya, 2016.
 38. Uludağ M. Panel: Mikropapiller tiroid kanserine yaklaşım (Oturum Başkanı: Gökhan İçöz, Tartışmacılar: Mehmet Uludağ, Serdar Tezelman, Ferihan Aral). Papiller Tiroid Kanseri’nde Son Güncellemeler Sempozyumu. Endokrin Cerrahisi Derneği. İstanbul, 2016
 39. Uludağ M. Sürekli vagal stimulasyon yekniği: medtronic prob ile. Papiller Tiroid Kanseri’nde Son Güncellemeler Sempozyumu. Endokrin Cerrahisi Derneği. İstanbul, 2016.
 40. Uludağ M.  Primer hiperparatiroidiye yaklaşım: ameliyat kriterleri nelerdir? Takip edilecek bir grup varmıdır?  20. Ulusal Cerrahi Kongresi. Antalya, 2016.
 41. Uludağ M.  Tiroid kanserinde nüks ve komplike olgular paneli (Oturum Başkanı: Mete Düren, tartışmacılar: Mehmet Uludağ, Abut Kebudi, Yasemin Giles şenyürek, Erkin Arıbal). 20. Ulusal Cerrahi Kongresi. Antalya, 2016.
 42. Uludağ M.  Tiroid Cerrahisinde Sinir Monitorizasyonu (Videolarla Endokrin Cerrahisi. Nasıl yapıyorum?). 
 43. Ukludağ M. Primer hiperparatiroidiye yaklaşım: ameliyat kriterleri nelerdir? Takip edilecek bir grup varmıdır?  20. Ulusal Cerrahi Kongresi. Antalya, 2016.
 44. Uludağ M. Tek tarafı malign şüpheli tiroid nodüllerinde lobektomi. 8. Cerrahi Araştırma Kongresi. Konya, 2015.
 45. Uludağ M. Sekonder hiperparatiroidi. Ne zaman/nasıl cerrahi? 14. Medikal- Cerrahi Endokrinoloji Mezuniyet Sonrası Eğitim Kursu, Antalya, 2015.
 46. Uludağ M (Kurs Yöneticisi). Sinir Monitorizasyonu Kursu. 7. Ulusal Endokrin Cerrahi Kongresi, Antalya, 2015.
 47. Uludağ M. Süperior laringeal sinir monitorizasyonu tekniği. Sinir Monitorizasyonu Kursu. 7. Ulusal Endokrin Cerrahi Kongresi, Antalya, 2015.
 48. Uludağ M. Sinir monitorizasyonunda elektrofizyolojik verilerin değerlendirilmesi. Sinir Monitorizasyonu Kursu. 7. Ulusal Endokrin Cerrahi Kongresi, Antalya, 2015
 49. Uludağ M. Sürekli vagal stimulasyon yekniği: medtronic prob ile. Sinir Monitorizasyonu Kursu. 7. Ulusal Endokrin Cerrahi Kongresi, Antalya, 2015.
 50. Uludağ M (Oturum başkanı). Dünya Endokrin Cerrahlarından (Makaleler ve klavuzlar). 7. Ulusal Endokrin Cerrahi Kongresi, Antalya, 2015
 51. Uludağ M (Oturum başkanı). Endokrin Cerrahide Ulusal Konsensus Oturumu. 7. Ulusal Endokrin Cerrahi Kongresi, Antalya, 2015
 52. Uludağ M. Sürekli vagus uyarının standart yönteme üstünlüğü var mıdır? İstanbul Cerrahi Derneği, Cerrahide Yeni Ufuklar Kongresi, İstanbul, 2015.
 53. Uludağ M. Tiroid kanserinde primer ve ikincil cerrahi girişimlerde komplikasyonlardan korunma yolları ve monitorizasyonun katkısı. Tiroid Kanserinde Güncel Yaklaşımlar& Meme Kanserinde Bireyselleştirilmiş Tedavi Sempozyumları, Memorial Sloan-Kettering Cancer Center (MSKCC) ve Liw Hospital, İstanbul, 2014.
 54. Ustalık Paneli: Primer Hiperparatiroidi, Yönetici: Yasemin Giles Şenyürek, Panelistler: Mehmet Uludağ, Fatih Tunca, Serdar Tezelman, Zeynep Cantürk, Yasemin Şanlı. 13. Medikal- Cerrahi Endokrinoloji Mezuniyet Sonrası Eğitim Kursu, Antalya, 2014.
 55. Uludağ M. Postoperatif Hipokalsemi.  19. Ulusal Cerrahi Kongresi, Antalya, 2014.
 56. Uludağ M. İntraoperatif Sinir Monitorizasyonunun Mantığı ve İntraoperatif Sinir Monitorizasyonu Teknikleri. Tiroid-Paratiroid Cerrahisinde Sürekli Vagal Stimulasyon Workshop, Bahçeşehir Ünivesitesi Tıp Fakültesi-Göztepe Medical Park Hastanesi, İstanbul, 2014.
 57. Uludağ M. İntraoperatif Sinir Monitorizasyonu Tekniği. Endokrin Cerrahisi Derneği Tiroid Okulu, 19 Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi, Samsun, 2014.
 58. Uludağ M. Tiroid kanserinde primer ve ikincil cerrahi girişimlerde komplikasyonlardan korunma yolları ve sinir monitorizasyonunun kastkısı. Tiroid Knaserinde Günvel Cerrahi Yaklaşımlar Sempozyumu (Liv Hspital-Memorial Sloan-Kettering Cancer Center), İstanbul, 2014.
 59. Uludağ M. İntraoperatif Sinir Monitorizasyonunun tiroidektomiye katkıları. Tiroid ve Paratiroid Cerrahisinde İntraoperatif Sinir Monitorizasyonu Workshop, Bahçeşehir Ünivesitesi Tıp Fakültesi-Göztepe Medical Park Hastanesi, İstanbul, 2013.
 60. Sekonder/Tersiyer Hiperparatiroidi. Başkan: Hacıyanlı M. Panelistler: Uludağ M,  Kırdak T, Akın M,  Arıkan Y,  Ertörer E. 12. Medikal- Cerrahi Endokrinoloji Mezuniyet Sonrası Eğitim Kursu, Antalya, 2013. 
 61. Uludag M. Sinir monitorizasyonunda karşılaşılabilecek sorunlar ve monitorizasyonun tiroidektomiye katkısı. 6. Ulusal Endokrin Cerrahi Kongresi Sinir Monitorizasyonu Kursu, Antalya, 2013.
 62. Primer Hiperparatiroidide Cerrahi Tedavi Seçenekleri. Oturum Başkanı: Giles Şenyürek Y. Tartşmacılar: Uludag M, Özbaş S, Kırdak T, Akın M. 6. Ulusal Endokrin Cerrahi Kongresi, Antalya, 2013.
 63. Uludag M.  Diferansiye Tiroid Knaserlerinde Evreleme ve Risk Belirleme Sistemleri: TNM Evreleme Sisteminin Kliniğe Yansımaları. 6. Ulusal Endokrin Cerrahi Kongresi, Antalya, 2013.
 64. Uludag M. Minimal invasive parathyroid surgery (Videobased education Session). XVI. Annual Meeting of the European Society of Surgery, İstanbul, 2012.
 65. Primer Hiperparatiroidi. Oturum başkanı: Güllüoğlu B. Tartışmacılar: Uludağ M, Günay S, Deyneli O. İstanbul Endokrin Toplantıları, İstanbul, 2012. 
 66. Olgu sunumu eşliğinde panel: İnsidental medüller tiroit kanseri. Yönetici: Tuğ T. Panalistler: Uludağ M, Taneri F, Tunca F, 11. Medilkal Cerrahi Endokrinoloji Mezuniyet Sonrası Eğitim Kursu, Antalya, 2012
 67. Uludağ M. Paratiroid eksplorasyonu. Ameliyat videoları ile özel vaka tartışması. 11. Medilkal Cerrahi Endokrinoloji Mezuniyet Sonrası Eğitim Kursu, Antalya, 2012
 68. Uludağ M. Reoperatif santral diseksiyon. Oturum başkanı: Düren M. Tiroid Kanserlerinde Cerrahi Tedavi- Video eşliğinde panel.Tiroid Kanseri Sempozyumu, Şişli, İstanbul, 2012.
 69. Uludağ M. Nüks ve primer tiroidektomi olgularında n. rekürrens izolasyonu. Uludağ Üniversitesi 4. Genel Cerrahide Güncel Yaklaşımlar Toplantısı, Bursa, 2011.
 70. Tartışmacılar: Erbil Y, Yücel T, Ünalp HR, Uludağ M, Salmaslıoğlu A. Olgularla tiroid kanserleri. Tiroid Kanserinde Boyun Diseksiyonu Kursu, İstanbul, 2011.
 71. Uludağ M, İşgör A. Video paneli: Tamamlayıcı tiroidektomi. 5. Ulusal Endokrin Cerrahi Kongresi, Antalya, 2011. 
 72. Olgu sunumları eşliğinde panel: Hiperparatiroidism. Yönetici: Korun N, Panalistler: Uludağ M, Güllü S, Cantürk NZ, Özcan H, Berber E. 17. Ulusal Cerrahi Kongresi, Ankara, 2010.
 73. Uludağ M, İşgör A. Tiroid kanseri. 9. Medikal Cerrahi Endokrinoloji Mezuniyet Sonrası Eğitim Kursu, Antalya, 2010.
 74. Uludağ M, Maralcan G. Sporadik ve ailesel medüller tiroid kanseri. 2. Endokrin Cerrahi Temel Eğitim Çalıştayı, Antalya, 2010.
 75. Uludağ M. “Panel Konuşması: Minimal İnvaziv Cerrahide Cerrahi Alan İnfeksiyonları ve Profilaktik Antibiyotik Kullanımı”, 23. Ankem Antibiyotik  ve Kemoterapi Kongresi, ANKEM Derg. 22(Ek 2), 229-236, İzmir, 2008.
 76. Uludağ M, İşgör A. “Hemoroidektomi Sonrası Darlık Tedavisi: Seri”, İstanbul Cerrahi Toplantıları, İstanbul, İstanbul Cerrahi Derneği Cerrahi Seminerleri I, ed. A. İşgör, 139-142, Nobel Tıp Kitapevleri, İstanbul, 2005.
 77. Uludağ M, İşgör A. “Persistan Hiperparatiroidism: Mediastinal Yerleşimli 6. Paratiroit: Olgu”, İstanbul Cerrahi Toplantıları, İstanbul, İstanbul Cerrahi Derneği Cerrahi Seminerleri I, ed. A. İşgör, 97-100, Nobel Tıp Kitapevleri, İstanbul, 2005.
 78. Uludağ M, İşgör A. “Tamamlayıcı Tiroidektomi: Lateral Yaklaşım”, İstanbul Cerrahi Toplantıları, İstanbul, İstanbul Cerrahi Derneği Cerrahi Seminerleri I, ed. A. İşgör, 93-96, Nobel Tıp Kitapevleri, İstanbul, 2005.
 79. Uludağ M, İşgör A. “Hipertiroidizmde Ameliyat Hazırlığı Hızlı Yöntem: Olgu”, İstanbul Cerrahi Toplantıları, İstanbul, İstanbul Cerrahi Derneği Cerrahi Seminerleri I, ed. A. İşgör, 91-92, Nobel Tıp Kitapevleri, İstanbul, 2005.

 

E-Bülten’ e kayıt olarak en yeni haberler, duyurular ve güncellemelerden ilk siz haberdar olabilirsiniz...