Kitap Bölümleri ve Tez Danışmanlıkları

Kitap Bölümleri ve Tez Danışmanlıkları

Kitap Bölümleri ve Tez Danışmanlıkları

Tez Danışmanlıkları

 1. Nurcihan Aygün: Krikotiroid kasın inervasyon özelliklerinin intraoperatif elektromiyografi ile değerlendirilmesi, 2016.
 2. Emre Bozdağ: Tiroit cerrahisinde aralıklı ve sürekli sinir monitörizasyonunun karşılaştırılması: Prospektif çalışma, 2016

IV.Yazılan Kitap Bölümleri

 1. Uludağ M. Aygun N. Subtotal glandectomy in hyperparathyroidism. In: Özülker T, Adaş M, Günay S (eds). Thyroid and Parathyroid Disease: A case-Based Guide. Swithzerland, 2018: pp:471-76.
 2. Makay Ö, Uludağ M, İşgör A. Ameliyat sırasında Reküren laringeal siniri belirleme yöntemleri. In: İşgör A, Uludağ M, Makay Ö. Tiroit ve Paratiroit Cerrahisinde Sinir Monitörizasyonu. Bahçeşehir Üniversitesi Yayınları, İstanbul, 2017: pp:97-104.
 3. Özdemir M, Aygün N, Makay Ö, Uludağ M, İşgör A. Süperior laringeal sinirin topografik ve fonksiyonel anatomisi. In: İşgör A, Uludağ M, Makay Ö. Tiroit ve Paratiroit Cerrahisinde Sinir Monitörizasyonu. Bahçeşehir Üniversitesi Yayınları, İstanbul, 2017: pp:105-122.
 4. Uludağ M, Aygün N, Makay Ö, İşgör A. İntraoperatif sinir monitörizasyonu tekniği. In: İşgör A, Uludağ M, Makay Ö. Tiroit ve Paratiroit Cerrahisinde Sinir Monitörizasyonu. Bahçeşehir Üniversitesi Yayınları, İstanbul, 2017: pp:209-250.
 5. Uludağ M, Makay Ö, Aygün N, İşgör A. İntraoperatif sinir monitörizsyonunda sinyal kaybının ve teknik sorunların yönetimi. In: İşgör A, Uludağ M, Makay Ö. Tiroit ve Paratiroit Cerrahisinde Sinir Monitörizasyonu. Bahçeşehir Üniversitesi Yayınları, İstanbul, 2017: pp: 251-264.
 6. İşgör A, Uludağ M.  Fonksiyonel Embriyoloji. In: İşgör A, Uludağ M (eds). Tiroit, Nobel Tıp Kitabevleri Tic. Ltd. Şti., İstanbul, 2013: pp. 13-22.
 7. İşgör A, Uludağ M.  Fonksiyonel Histoloji. In: İşgör A, Uludağ M (eds). Tiroit, Nobel Tıp Kitabevleri Tic. Ltd. Şti., İstanbul, 2013: pp. 23-30.
 8. Uludağ M, İşgör A.  İnce İğne Aspirasyon Sitolojisinin Klinik Önemi. In: İşgör A, Uludağ M (eds). Tiroit, Nobel Tıp Kitabevleri Tic. Ltd. Şti., İstanbul, 2013: pp. 181-206.
 9. Uludağ M, İşgör A.  İnce İğne Aspirasyon Sitolojisinde Moleküler Belirteçlerin Yeri. In: İşgör A, Uludağ M (eds). Tiroit, Nobel Tıp Kitabevleri Tic. Ltd. Şti., İstanbul, 2013: pp. 207-217.
 10. Uludağ M, Emre AU, Koçak FS, İşgör A. Papiller Tiroit Karsinomu. In: İşgör A, Uludağ M (eds). Tiroit, Nobel Tıp Kitabevleri Tic. Ltd. Şti., İstanbul, 2013: pp. 423-450.
 11. Uludağ M, İşgör A. Medüller Tiroit Kanseri. In: İşgör A, Uludağ M (eds). Tiroit, Nobel Tıp Kitabevleri Tic. Ltd. Şti., İstanbul, 2013: pp. 465-494.
 12. İşgör A, Uludağ M. Boynun Fonksiyonel ve CerrahiAnatomisi. In: İşgör A, Uludağ M (eds). Tiroit, Nobel Tıp Kitabevleri Tic. Ltd. Şti., İstanbul, 2013: pp. 749-774.
 13. İşgör A, Uludağ M. Tiroidin Fonksiyonel ve CerrahiAnatomisi. In: İşgör A, Uludağ M (eds). Tiroit, Nobel Tıp Kitabevleri Tic. Ltd. Şti., İstanbul, 2013: pp. 775-800. 
 14. Uludağ M, İşgör A. Geleneksel Tiroidektomi Yöntemleri ve Teknik Ayrıntılar. In: İşgör A, Uludağ M (eds). Tiroit, Nobel Tıp Kitabevleri Tic. Ltd. Şti., İstanbul, 2013: pp. 817-854.
 15. Uludağ M, Tunca F, Terzioğlu T, İşgör A. İntraoperatif Sinir Monitorizasyonu: Genel Bakış. In: İşgör A, Uludağ M (eds). Tiroit, Nobel Tıp Kitabevleri Tic. Ltd. Şti., İstanbul, 2013: pp. 905-916.
 16. Uludağ M, İşgör A. İntraoperatif Sinir Monitorizasyonu: TeknikAyrıntılar. In: İşgör A, Uludağ M (eds). Tiroit, Nobel Tıp Kitabevleri Tic. Ltd. Şti., İstanbul, 2013: pp. 917-932.
 17. Uludağ M, İşgör A. Sentinal Lenf Düğümü Biyopsisi. In: İşgör A, Uludağ M (eds). Tiroit, Nobel Tıp Kitabevleri Tic. Ltd. Şti., İstanbul, 2013: pp. 993-998.
 18. Uludağ M, Ünalp HR, İşgör A, Erbil Y. Boyun Diseksiyonu: Tanımı ve Teknik Ayrıntıları. In: İşgör A, Uludağ M (eds). Tiroit, Nobel Tıp Kitabevleri Tic. Ltd. Şti., İstanbul, 2013: pp. 999-1024.
 19. Tabandeh B, Uludağ M, İşgör A. Boyun Diseksiyonu: Komplikasyonlar. In: İşgör A, Uludağ M (eds). Tiroit, Nobel Tıp Kitabevleri Tic. Ltd. Şti., İstanbul, 2013: pp. 1024-1036.
 20. Uludağ M. Medüller Tiroid Kanseri. In: Erbil Y (Bölüm editörü), Terzi C (Genel editör), Türk Cerrahi Derneği e-Kitap, 2013.
 21. Uludağ M, İşgör A. Paratiroit Embriyolojisi. In: İşgör A (ed). Paratiroit Hastalıkları ve Cerrahisi,  Sayfa No, Avrupa Tıp Kitapçılık Ltd. Şti., İstanbul, 2006.
 22. Uludağ M, İşgör A. Paratiroit Anatomisi. In: İşgör A (ed). Paratiroit Hastalıkları ve Cerrahisi,  Sayfa No, Avrupa Tıp Kitapçılık Ltd. Şti., İstanbul, 2006.
 23. İşgör A, Uludağ M. Boyun Yaralanmaları. In: Ertekin C, Taviloğlu K, Güloğlu R, Kurdoğlu M (eds). Travma, İstanbul Medikal Yayıncılık, İstanbul, 2005: pp. 769-784.
 24. 24.Uludağ M, İşgör A. “Hemoroidektomi Sonrası Darlık Tedavisi: Seri”, İstanbul Cerrahi Toplantıları, İstanbul, İstanbul Cerrahi Derneği Cerrahi Seminerleri I, ed. A. İşgör, 139-142, Nobel Tıp Kitapevleri, İstanbul, 2005.
 25. Uludağ M, İşgör A. “Persistan Hiperparatiroidism: Mediastinal Yerleşimli 6. Paratiroit: Olgu”, İstanbul Cerrahi Toplantıları, İstanbul, İstanbul Cerrahi Derneği Cerrahi Seminerleri I, ed. A. İşgör, 97-100, Nobel Tıp Kitapevleri, İstanbul, 2005.
 26. Uludağ M, İşgör A. “Tamamlayıcı Tiroidektomi: Lateral Yaklaşım”, İstanbul Cerrahi Toplantıları, İstanbul, İstanbul Cerrahi Derneği Cerrahi Seminerleri I, ed. A. İşgör, 93-96, Nobel Tıp Kitapevleri, İstanbul, 2005.
 27. Uludağ M, İşgör A. “Hipertiroidizmde Ameliyat Hazırlığı Hızlı Yöntem: Olgu”, İstanbul Cerrahi Toplantıları, İstanbul, İstanbul Cerrahi Derneği Cerrahi Seminerleri I, ed. A. İşgör, 91-92, Nobel Tıp Kitapevleri, İstanbul, 2005.

 

III. Kitap Bölümü Çevirileri

 1. Uludağ M. Cerrahi anatomi, intraoperatif sinir monitorizasyonu ve rekürren larengeal sinir (RLS) ile süperor laringeal sinire (SLS) cerrahi yaklaşım. In: Demierer S, Kulaçoğlu İH (Çeviri editörleri), Cerrahi, Teknik Atlası “Endokrin Cerrahi”, Ankara, Palme Yayıncılık, 2011:86-113. (Orijinal kitap: Randolph G. Surgical anatomy, intraoperative neural monitoring, and operative management of the RLN and SLN. In: Duh Qy, Clark OH, Kebebew E (eds). Atlas of Endocrine Surgical Tecniques, Philadelphia, Saunders Elsevier, 2010: 86-113)

Uludağ M. Tiroglossal duktus kisti. In: Aren A, Avcı C, Avtan L, Köksal N, Sarı YS (Çeviri Editörleri), Genel Cerrahi Teknikleri Atlası, İstanbul, Nobel Tıp Kitabevi, 2012:83-87 (Orijinal kitap

E-Bülten’ e kayıt olarak en yeni haberler, duyurular ve güncellemelerden ilk siz haberdar olabilirsiniz...