Bilimsel Ödüller

Bilimsel Ödüller

Bilimsel Ödüller

Uluslararası Ödüller:

  1. 3rd World Congress on Thyroid Cancer, Boston, Massachusetts, 2017. ePoster birincilik ödülü. Aygun N,  Tanal M, Besler E, Makay O, Uludag M.  Can unilateral therapeutic central lymph node dissection be performed in papillary cancer?
  2. XVI. Annual Meeting of the European Society of Surgery- ESS, İstanbul, 2012 sözlü bildiri birincilik ödülü. Uludag M, Yetkin G, Oran ES, Aygün N, Celayir F, İşgör A. Extralaryngeal division of the recurrent laryngeal nerve as a common and an asymetric anatomic variant. 

Ulusal Ödüller:

  1. 8. Ulusal Endokrin Cerrahi Kongresi, Antalya, 2017 sözlü bildiri üçüncülük ödülü. Aygün N, Tanal M, Uludağ M, İsgör A. İntraoperatif sinir monitörizasyonunda Tip 1 sinyal kaybında posterior krikoaritenoid kasın elektromiyografik bulguları.
  2. 20. Ulusal Cerrahi Kongresi, Antalya, 2016 sözlü bildiri 2. ödülü: Aygün N, İşgör A, Uludağ M. Tiroidektomide superior laringeal sinirin eksternal dalı her olguda görülebilir mi?
  3. 7. Ulusal Endokrin Cerrahi Kongresi, Antalya, 2015 sözlü bildiri birincilik ödülü: Uludağ M, Aygün N, İsgör A. Reküren laringeal sinirin motor fonksiyonlarının elektrofizyolojik olarak değerlendirilmesi: Prospektif klinik çalışma
  4. 8. Cerrahi Araştırma Kongresi, Konya, 2015 poster birincilik ödülü: Uludağ M, Aygün N, İsgör A. Faringeal fleksusun krikotiroid kas inervasyonuna katkısı.
  5. 7. Cerrahi Araştırma Kongresi, Ankara, 2013  sözlü bildiri üçüncülük ödülü: Aygün N, Bozdağ E, Çitgez B, Yetkin G, Mihmanlı M, Celayir, Besler E, Uludağ M. Süperior laringeal sinirin tiroaritenoid kas fonksiyonuna katkısı ve sinirin bulunmasına intraoperatif sinir monitorizasyonunun katkısı.
  6. 6. Ulusal Endokrin Cerrahi Kongresi, Antalya, 2013 sözlü bildiri birincilik ödülü: Uludağ M, Yetkin G, Oran EŞ, Aygün N, Celayir F, Mihmanlı M, Peker E, İşgör A. İntraoperatif sinir monitorizasyonunda normal uyarı gecikme zamanı ve dalga amplitüd değişimleri.
  7. 18. Ulusal Cerrahi Kongresi,  İzmir, 2012 sözlü bildiri üçüncülük ödülü: Uludağ M, Yetkin G, Celayir F, Aygün N, Peker E, İşgör A. Rekürren larengeal sinirin ekstralarengeal dallanması ve motor fonksiyonu.
  8. Uludağ M. İstanbul Sağlık Müdürlüğü bilimsel yayın ödülü: 2010 yılı İstanbul ili Sağlık Bakanlığı Hastaneleri ‘nde en fazla bilimsel çalışma yapan hekimi 

E-Bülten’ e kayıt olarak en yeni haberler, duyurular ve güncellemelerden ilk siz haberdar olabilirsiniz...